• vod
 • แนะแนวการเรียนต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส โดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

  ... watching now

 • vod
 • สถานการณ์ วิกฤตโควิด-19 “4 เดือนภายหลังโลกเริ่มมีการฉีดวัคซีน” ประสิทธิภาพ และอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีน

  ... watching now

 • vod
 • งานนิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2564 เรื่อง เรียนรู้สู้มะเร็งด้วยการออกกำลังกาย

  ... watching now

 • vod
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมศึกษาวิจัยและเปิดตัวนวัตกรรม
  UVC Moving CoBot
  หุ่นยนต์สร้างพื้นที่ปลอดไวรัส…ฟื้นชีวิต-เศรษฐกิจไทย
  ต้อนรับเปิดประเทศ

  ... watching now

 • vod
 • งานนิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2564
  เรื่อง สุขกาย…สบายใจไปกับนักสังคมสงเคราะห์

  ... watching now

 • vod
 • งานแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการพัฒนา “จังหวัดนครปฐมเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี” (Creative City of Music)

  ... watching now

 • vod
 • งานนิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2564 เรื่อง มะเร็งไทรอยด์

  ... watching now

 • vod
 • Health University DAY 2021 “เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมใจสร้างจุดยืนไม่รับทุนวิจัยและการสนับสนุนจากบริษัทยาสูบ”

  ... watching now