• vod
 • การแนะนำทุนวิจัย เทคนิคการขอรับทุนวิจัย การบริหารเงินทุนวิจัย และการจัดการเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2564

  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คุณอนุช จิระวันชัยกุล ผู้อำนวยการกองคลัง

 • vod
 • ขอตำแหน่งวิชาการอย่างไร? ใช้เกณฑ์ใด? ให้ผ่านฉลุย?

  ... watching now

 • vod
 • Collaborative Learning in Online Courses

  ... watching now

 • vod
 • วันรามาธิบดี (52 ปี การเปิดดำเนินการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)

  ... watching now