• vod
 • พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 “มหิดลเกมส์”

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • knowledge
 • NVS-20 H.264 Video Streaming Server

  สวัสดีครับ…วันนี้ผมขอแนะนำอุปกรณ์สำหรับงาน IPTV ตัวหนึ่ง คือ NVS-20 H.264 Video Streaming Server ซึ่งเจ้า NVS-20 H.264 Video Streaming Server นี้ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Encoding มีความสามรถในการ streaming แบบ real-time ในคุณภาพระดับ HD (Hight Definition) ที่ Bitrate 6 Mb/s. โดยไม่ต้องใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ การ Config ค่า Parameter ต่างๆ ผ่านหน้า Web Browser ด้วย Port LAN อีกทั้งยังสามารถบันทึกวีดีโอผ่าน USB port ได้ด้วย จุดเด่นของ NVS-20 H.264 Video Streaming Server คือ –  การทำงานแบบ […]

 • vod
 • การประชุมวิชาการ ศตวรรษิกชนแห่งชาติ

  ช่วงที่ 1การบรรยายนำเรื่อง ศตวรรษิกชนไทยโดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล ช่วงที่ 2การนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ “ความยืนยาวของชีวิต ที่นำสู่ความเป็นศตวรรษิกชน” ช่วงที่ 3การนำเสนองานวิจัย “ผู้สูงอายุวัยปลาย” ช่วงที่ 4การสนทนาเรื่อง “ข้อมูลศตวรรษิกชน” [rate_this_page]

 • knowledge
 • H.264 VIDEO COMPRESSION STANDARD

  H.264 หรือ MPEG-4 AVC (Advance Video Coding) หรือ MPEG-4 part 10 เป็นมารตฐานการเข้ารหัสในการบีบอัดข้อมูลทั้งภาพและเสียง ซึงเป็นตระกูลเดียวกัน กับ MPEG-1 MPEG-2 MPEG-3 ซึ่งใช้ DCT (Discrete Cosine Transform) แต่ความพิเศษ ของ H.264 อยู่ที่อัตราการบีบอัดข้อมูลที่มากขึ้น แต่ยังคงคุณภาพที่สูง ทำให้ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและสามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น ทดสอบเปรียบเทียบการเข้ารหัสไฟล์ระหว่าง MPEG2 และ  H.264 ในปัจจุบัน มาตรฐาน H.264 ถูกนำมาใช้ในระบบ High Definition Video-ความคมชัดสูง ซึ่งแสดงผลที่ 1280x720i/p และ 1920x1080i/p เรียบเรียงโดย นายเฉลิมพล ภูวัชร์อิดสิฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • knowledge
 • การใช้งานโปรแกรม Adobe Flash Media Live Encoder 3.2 ในการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ในระบบ IPTV

  การใช้โปรแกรมนี้จะใช้ร่วมกับอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพและเสียง Pinnacle Studio MovieBox 510-USB Video Capture Device ซึ่งกล่องตัวนี้สามารถนำเข้าได้ทั้งภาพและเสียง ภาพที่นำเข้าได้แก่ IEEE 1934,S-Video และ Composite ช่องเสียงที่เข้าเป็น RCA โดยต่อผ่าน USB เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะได้หน้าตาของโปรแกรมดังรูป โดยค่า Preset จะเลือกเป็น Custom เพื่อการปรับแต่งเองได้ ตั้งค่า Video เลือก Device เป็น Pinnacle 510-USB แล้วตั้งค่า Format ,Frame Rate ,Input Size ตามรูป ส่วน Bit Rate นั้นขึ้นอยู่กับความร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตกรณีนี้เชื่อมต่อสัญญาณโดยใช้สายแลน จึงตั้งไว้ที่ 1000 Kbps ขนาดภาพ Output Size ท่ากับตัว Input Size คือ 720*576 การตั้งค่า Audio […]

 • vod
 • วันไตโลกและสัปดาห์วันต้อหินโลก

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • knowledge
 • IPTV มหาวิทยาลัยมหิดล มีระบบการทำงานอย่างไร

  IPTV มหาวิทยาลัยมหิดล มีระบบการทำงานอย่างไร มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำระบบ IPTV เข้ามาใช้ในการให้บริการถ่ายทอดสัญญาน การประชุม สัมนา กิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้ประชาคมมหิดลในทุกส่วนงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา,วิทยาเขตนครสวรรค์,วิทยาเขตกาญจนบุรี,คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ฯลฯ ที่ เข้าระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถรับชมได้อย่างทั่วถึง ซึ่งระบบ IPTV ของมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันจะทำการถ่ายทอดสัญญานวีดีโอจากกล้องวีดีโอ แล้วส่งสัญญานเข้า computer โดยผ่าน กล่องแปลงสัญญาน pinnacle เพื่อแปลงสัญญาน analog เป็นสัญญาน digital ส่งสัญญานเข้า computer ผ่านสาย USB 2.0 แล้วทำการเข้ารหัสสัญญานด้วยโปรแกรม Adobe flash Media Live encoder 3.2 เพื่อเข้ารหัสใน format H.264 แล้วส่งสัญญานไปยัง streaming server ในรูปแบบ rtmp (Real Time Messaging Protocol) เพื่อให้ประชาคมมหิดลสามารถเข้ารับชมการถ่ายทอดสดสัญญานดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้สามารถเข้าชมได้ในเครือข่าย Internet หรือ […]

 • vod
 • ประชุมเครือข่ายพันธมิตรวิจัย กลุ่ม Health ครั้งที่ 1

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • faq
 • ปัญหารับชม iptv ไม่ได้

  ตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น การเชื่อมต่อกับ Streaming Server [topswf swf=’https://iptv.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/port_test.swf’ width=’350′ height=’70’ quality=’best’ wmode=’transparent’ scale=’default’ allowfullscreen=’false’] การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เปลี่ยนมาใช้ modern web browser เช่น chrome หรือ firefox download chrome download firefox Q: Failed เครื่อข่าย internet จากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่านต้องทำการเชื่อมต่อ ระบบ vpn ก่อนใช้งาน. A: ท่านไม่ได้ใช้งานภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้ท่านไม่สามารถรับชมเนื้อหารายการที่เผยแพร่ใน intranet ได้ แนะนำให้ท่านทำการ vpn ก่อนใช้งาน โดยศึกษาวิธีการ vpn ได้ที่ http://muit.mahidol.ac.th/vpn.htm Q: Failed  Flash is required to enjoy this site. A: […]