• vod
 • พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2557”

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • อุดมศึกษาไทย สู่อาเซียน
  การอภิปรายอุดมศึกษาไทย สู่อาเซียน
  ช่วงที่ 3

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • อุดมศึกษาไทย สู่อาเซียน
  การอภิปรายอุดมศึกษาไทย สู่อาเซียน
  ช่วงที่ 2

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • อุดมศึกษาไทย สู่อาเซียน
  พิธีเปิด-การอภิปรายอุดมศึกษาไทย สู่อาเซียน
  ช่วงที่ 1

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • ปาฐกถาเกียรติยศ
  ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 8
  เรื่อง “ประเทศไทยบนเส้นทางเปลี่ยนผ่าน”

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • มหันตภัย ควันไฟบ่อขยะ

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • วิกฤตน้ำ? วิกฤตพลังงาน? จับตาสถานการณ์ประเทศไทย

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network