• vod
 • โครงการประกวดภาพถ่าย รัก ณ มหิดล การบรรยายหัวข้อ แสงและเงา ความงามตามธรรมชาติ ที่พบแห็น โดย อ.วรนันท์ ชัชวาลทิพากร

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • บรรยายพิเศษ ความฉลาดปราดเปรื่อง ที่สะสมจากการอ่านของ ศาสตรจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อดีตอธิการบดี ผู้บุกเบิกมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
  แม่ คือ ผู้สร้างปัญญาของแผ่นดิน

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจาแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • MUIC LIVE Open House 2013

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network