• vod
 • พันแสงรุ้ง ความงามอันหลากหลาย ชุดชายแดนใต้

  ช่วงที่ 1 เรื่อง ปัตตานี ประวัติศาสตร์และเรื่องเล่า ช่วงที่ 2 เรื่อง ทวิภาษา ไทยกลาง-มลายูปัตตานี ช่วงที่ 3 เรื่อง โลกใบเล็กของ เด็กมุสลิม ช่วงที่ 4 เรื่องราวและภาษา จากตากใบ ช่วงที่ 5 ไทยตุมปัด ช่วงที่ 6 เบตงแสนงาม

 • vod
 • คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของ ไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • โครงการธรรมะกับการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและบุคลากร เรื่อง หลักธรรมกับ การใช้ชีวิตเชิงบวก

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network

 • vod
 • บรรยายพิเศษหัวข้อ Food Stylist ไอเดียสร้างสรรค์ในการตกแต่งอาหาร โดย Chef Zen

  ... watching now

  เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
  protected content for intranet network