พิธีลงนามบันทึกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 ครั้งที่ 25

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now