“อัปเดตสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ในต่างประเทศและข้อแนะนำในการป้องกันตนเองเมื่อเปิดประเทศ”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญรับฟัง
“อัปเดตสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในต่างประเทศและข้อแนะนำในการป้องกันตนเองเมื่อเปิดประเทศ”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ในยุโรป
– ความคืบหน้าการรับวัคซีนในประเทศไทย
– แนวทางการป้องกันและดูแลตนเองและคนใกล้ชิดเมื่อเปิดประเทศ

... watching now