พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตร
แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี ๒๕๖๔

... watching now


Facebook : https://fb.watch/8bB2Rvn0cF/