สถานการณ์ วิกฤตโควิด-19 “4 เดือนภายหลังโลกเริ่มมีการฉีดวัคซีน” ประสิทธิภาพ และอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีน

... watching now