พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมศึกษาวิจัยและเปิดตัวนวัตกรรม
UVC Moving CoBot
หุ่นยนต์สร้างพื้นที่ปลอดไวรัส…ฟื้นชีวิต-เศรษฐกิจไทย
ต้อนรับเปิดประเทศ

... watching now