พระเมตตาดั่งสายธาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน แผ่นที่ ๔

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


๖๑.ป่าอาหารช้าง
๖๒.กำเนิดป่ารอยต่อ
๖๓.โปรตีนแห้งขุนเขา
๖๔.ต้นไม้ของพระราชินี
๖๕.บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
๖๖.ทรัพย์ล้ำค่าแห่งลุ่มน้ำไทย
๖๗.กำไรของพระราชินี
๖๘.อิ่มท้อง…อิ่มใจ
๖๙.มหาอุทกภัย
๗๐.ให้โอกาส…สร้างโอกาส
๗๑.นักเรียนบ้านนอก
๗๒.โขนพระราชทาน
๗๓.ยาจากพื้นดิน
๗๔.มหัศจรรย์ผืนป่าสัก นวมินทรราชินี
๗๕.ธรรมะพระราชทาน
๗๖.นาฬิกาชีวิต
๗๗.พระราชกิจในต่างแดน
๗๘.เซเรส เทพีของผู้ยากไร้
๗๙.ใต้ร่มพระเมตตา
๘๐.จากทุ่งสังหาร สู่แผ่นดินไทย
๘๑.หยาดฝนจากฟ้า

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

View ratings
แบบประเมินการรับชม iptv