สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเริ่มมีการฉีดวัคซีน

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ของโลก หลังมีการฉีดวัคซีน
– ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและภาวะแทรกซ้อน
– ข้อแนะนำเกี่ยวกับการพิจารณาวัคซีนในประเทศไทย

... watching now