สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบัน

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– สถานการณ์ของ COVID-19 ล่าสุด
– สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา
– การกลายพันธุ์ของเชื้อ และสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในสหราชอาณาจักร
– ข้อมูลล่าสุดของการผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
– การร่วมมือกันเพื่อบรรเทาสถานการณ์ในประเทศไทย

... watching now