สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศทั่วประเทศและผลต่อสุขภาพ
ของประชาชน ระบบการเตือนภัยคุณภาพอากาศของประเทศไทย
และการปฏิบัติตัวของประชาชน

... watching now