พิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณเข้าประดิษฐาน ภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

... watching now