พิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

... watching now