พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ภาคเช้า

... watching now


ภาคเช้า

... watching now