พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ภาคเช้า

... watching now


ภาคบ่าย

... watching now