พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

... watching now