วันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562 (วันที่ 2)

ช่วงที่ 1
ยืด เหยียด ฤาษีดัดตน

... watching now


ช่วงที่ 2
IT กับอัลไซเมอร์

... watching now


ช่วงที่ 3
ดนตรีบำบัด

... watching now