วันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562

ช่วงที่ 1
พิธีเปิด

... watching now


ช่วงที่ 2
การบำบัดทางเลือกในผู้ป่วยสมองเสื่อม

... watching now


ช่วงที่ 3
สัตว์เลี้ยงบำบัดกับสมองเสื่อม

... watching now


ช่วงที่ 4
สมุนไพรกับสมอง

... watching now


ช่วงที่ 5
ศิลปะบำบัด

... watching now


ช่วงที่ 6
ออกกำลังกาย…ห่างไกลสมองเสื่อม

... watching now