โครงการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำหรับอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ช่วงที่ 1 (หลักสูตรแพทยศาสตร์)

... watching now


ช่วงที่ 2 (หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์)

... watching now


ช่วงที่ 3 (หลักสูตรนักกายอุปกรณ์)

... watching now


ช่วงที่ 4 (หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

... watching now


ช่วงที่ 5 (หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล)

... watching now


ช่วงที่ 6 (การดูแลนักศึกษา)

... watching now


ช่วงที่ 7 (ถาม-ตอบ ข้อสังสัย)

... watching now