การแสดงปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 29 พ.ศ.2562 เฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

... watching now