ปาฐกถาพิเศษ ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 เสวนาพิเศษเรื่อง “พ.ร.บ. น้ำฉบับใหม่ แก้วิกฤตน้ำของไทยได้จริงหรือ”

... watching now