พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับ มหาวิทยาลัยมหิดล และเสวนาพิเศษ “ถอดบทเรียนคดีสิ่งแวดล้อม” ตอน อุทาหรณ์ฝุ่น PM 2.5

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now