สัปดาห์ “เทศน์ทศชาติ ทศบารมี ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย”
อารัมภกถาเรื่องเหตุปัจจัยแห่งความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า

... watching now