งานแถลงข่าวเปิดตัว ศูนย์การแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของศิริราช

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now