มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดตัว brand ” iNT ” ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์งานร่วมกัน (co-working space) ภายใต้ brand MaSHARES แห่งแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน
ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม