วันอัลไซเมอร์โลก “สมองเสื่อม..รู้เร็ว รักษาไว ชะลอโรคได้”

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now


ช่วงที่ 3

... watching now