พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ภาคเช้า

... watching now


ภาคบ่าย

... watching now