พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

... watching now