งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 25 Ramathibodi Innovation & Creativity 2018 (วันที่ 1)

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now


ช่วงที่ 3

... watching now


ช่วงที่ 4

... watching now


ช่วงที่ 5

... watching now


ช่วงที่ 6

... watching now


ช่วงที่ 7

... watching now