การอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

รอบที่ 1

... watching now


รอบที่ 2

... watching now


รอบที่ 3

... watching now


รอบที่ 4

... watching now


รอบที่ 5

... watching now