สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา “บรรยายธรรม : สัมมาทิฏฐินำมาซึ่งความสิ้นทุกข์”

... watching now