สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา “บรรยายธรรม : ตั้งสติได้ใจพ้นทุกข์”

... watching now