การแสดงปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ เรื่อง การพัฒนาสุขภาวะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now