สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
“บรรยายธรรม : การเกิดที่ดีคือการเกิดบุญกุศล”

... watching now