กิจกรรม Digital Convergence University พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงที่ 1

... watching now

ช่วงที่ 2

... watching now