งานครบรอบ ๔๙ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปาฐกถาเกียรติยศ ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ ๑๐
พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา

... watching now


เสวนา เรื่อง “๑๐ ปี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล ความคาดหวังของอุดมศึกษาไทย”

... watching now