“เทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กัณฑ์ฉกษัตริย์ โดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ วัดทองนพคุณ กทม.

... watching now