“เทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กัณฑ์มหาราช โดย พระครูวิธานธรรมปรีชา วัดดอนเมือง กทม.

... watching now