“เทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทานกัณฑ์ โดย กัณฑ์ชูชก โดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กทม.

... watching now