“เทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทานกัณฑ์ โดยกัณฑ์หิมพานต์ โดย พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ (พระมหาสม) วัดหลักสี่ กทม. และกัณฑ์วนประเวศน์ โดย พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ วัดราชสิทธาราม กทม.

... watching now