“เทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กัณฑ์หิมพานต์ โดย พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ (พระมหาสม) วัดหลักสี่ กทม.

... watching now