“เทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สัมโมทนียกถาเรื่องความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ
เทศน์คาถาพัน โดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กทม.

... watching now