งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี

ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 24 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย 4.0”

... watching now

พิธีมอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน”

... watching now