มหิดลวิชาการ Open House ’60 (มหิดล TCAS 61) วันที่ 2

บรรยาย TCAS รอบที่ 1

... watching now


บรรยาย TCAS รอบที่ 2

... watching now