มหิดลวิชาการ Open House ’60 (วันที่ 1)

พิธีเปิด

... watching now


บรรยาย TCAS รอบที่ 1

... watching now


บรรยาย TCAS รอบที่ 2

... watching now