วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มหิดลวิชาการ Open House ’60
WHEN: November 3, 2017 @ 9:00 am – 4:00 pm
WHERE: อาคารสิริวิทยา


ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 16
WHEN: November 3, 2017 @ 1:00 pm – 4:00 pm
WHERE: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี