งานเทศน์มหาชาติ ๔ ภาค พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา

พิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติ 4 ภาค

... watching now


กัณฑ์ที่ 1

... watching now


กัณฑ์ที่ 2

... watching now


กัณฑ์ที่ 3

... watching now


กัณฑ์ที่ 4

... watching now


กัณฑ์ที่ 5

... watching now


กัณฑ์ที่ 6

... watching now


กัณฑ์ที่ 7

... watching now


กัณฑ์ที่ 8

... watching now


กัณฑ์ที่ 9

... watching now


กัณฑ์ที่ 10

... watching now


กัณฑ์ที่ 11

... watching now


กัณฑ์ที่ 12

... watching now


กัณฑ์ที่ 13

... watching now


พิธีถวายผ้าป่า

... watching now